Làm thế nào tôi có thể kiểm tra đơn hàng của tôi? »

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra đơn hàng của tôi? »

Sau khi thực hiện mua bán thành công sản phẩm, để kiểm tra đơn hàng của mình, bạn hãy vào mục quản lý đơn hàng trong phần Tài khoản.

 

Tại đây bạn sẽ thấy được Danh sách đơn hàng của bạn. Bạn muốn xem chi tiết về đơn hàng nào thì hãy vào mục đó như hình sau:

 

 

Khi kích theo mũi tên hướng dẫn, bạn sẽ thấy chi tiết về Thông tin của công ty, Mã số đơn hàng, thông tin người đặt, người nhận, hình thức thanh toán, hình thức vận chuyển, thời gian đặt hàng cùng thông tin chi tiết về đơn hàng.

 

Các bài viết khác