Tôi không nhận được đủ hàng trong lô hàng của tôi »

Tôi không nhận được đủ hàng trong lô hàng của tôi »

 Khi bạn nhận được hàng hoá của mình hãy kiểm tra trước khi ký nhận. Nếu bạn nhận được hàng nhưng lại thấy không đủ sản phẩm của mình, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số Hotline hoặc bạn viết thông tin chi tiết vào đây cho chúng tôi về hiện trạng thiếu hụt trong đơn hàng của bạn :

1 - Nếu thiếu hụt, mất mát do quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm với bạn về sự cố đó.

2 - Nếu thiếu hụt, mất mát khi mà nhãn mác niêm phong còn nguyên vẹn, hộp, kiện hàng đó không có dấu vết cậy phá và được xác nhận của bên vận chuyển thì chúng tôi sẽ kiểm tra xem xét đền bù lại cho khách hàng.

Các bài viết khác