Zalo QRCode  Tư vấn khách hàng084-588-3456

Sản phẩm đã xem

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Tại Phumyan.com chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Phú Mỹ An sở hữu thông tin thu thập trên trang web này và sẽ không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin đó. Và chúng tôi cũng  không chia sẻ nó theo cách khác, trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy.

Thông tin cá nhân của bạn

Trang web của chúng tôi sử dụng các hình thức để bạn có thể yêu cầu thông tin, sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin liên lạc của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin tài chính. Thông tin thu thập được sử dụng vì lợi ích của Phú Mỹ An để gửi thông tin cho khách hàng về đơn đặt hàng, thực hiện đơn đặt hàng, xử lý và thu thập các khoản thanh toán,  và liên hệ với khách hàng về đơn đặt hàng khi cần thiết. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để quảng cáo , quảng bá sản phẩm , thông tin khuyến mại , giảm giá các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn là một người sử dụng một tài khoản trên Phumyan.com, bạn có quyền nhận hoặc không nhận nội dung, thông tin qua email của chúng tôi.

Cung cấp dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng các công ty, cá nhân khác để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Ví dụ như vận chuyển hàng hóa, cung cấp các gói, gửi thư bưu điện và thư điện tử, cung cấp hỗ trợ tiếp thị những nội dung trên các trang web của chúng tôi và phục vụ quảng cáo thay mặt chúng tôi, cung cấp kết quả tìm kiếm và liên kết, và xử lý thanh toán thẻ tín dụng. Họ có thể truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện chức năng của mình, nhưng không được sử dụng cho mục đích khác.

Tuy nhiên bạn hiểu rằng chúng tôi không hoàn toàn đảm bảo rằng thông tin do bạn cung cấp được riêng tư và an toàn tuyệt đối nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ về thiếu riêng tư và bảo mật, bạn có thể gặp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về biện pháp phòng ngừa và có các biện pháp an ninh thích hợp nhất cho tình hình của bạn và mục đích sử dụng của các trang web. Bạn cũng hiểu rằng bất kỳ thông tin do bạn cung cấp hoặc thu thập của chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web sẽ được sử dụng theo cách mô tả trong mục" Điều khoản sử dụng". Xin vui lòng không sử dụng trang web nếu bạn không đồng ý với các nội dung và điều kiện được mô tả trong phần bảo mật thông tin này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về an ninh của trang web, hãy gửi email cho chúng tôi tại contact@phumyan.com

                                                

Các bài viết khác