Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Chùm 3 Bóng

Đèn chùm 3 bóng đẹp giá rẻ ở Hà Nội

Đèn Chùm 3 Bóng

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn chùm 1 t?ng 3 bóng


Ðèn chùm trang trí là du?c nhi?u ngu?i ch?n làm di?m nh?n chính cho phòng khách, phòng ng? hay phòng an ngày càng du?c s? d?ng r?ng rãi v?i nhi?u ki?u dáng, m?u mã sang tr?ng nhu dèn chùm pha lê 1 t?ng, 2 t?ng, 3 t?ng … phù h?p l?i ki?n trúc hi?n d?i. Các m?u dèn chùm g? phù h?p l?i ki?n trúc c? di?n Châu Âu nhu dèn chùm 1 t?ng 3 bóng c?a Phú M? An du?c thi?t k? tinh x?o v?i c?u trúc c?u k?, cao c?p phù h?p v?i h?u h?t các không gian phòng dem l?i s? sang tr?ng, quý phái cho ngôi nhà b?n.

 

Đèn Chùm 3 Bóng

 

Màu s?c ánh sáng dèn chùm nhìn t?ng th? thu?ng có màu tr?ng, vàng t?o cho không gian phòng thêm ph?n sang tr?ng. Kích thu?c dèn chùm cung r?t da d?ng nh? nh?t kho?ng 50cm, kích thu?c l?n kho?ng  100 – 200cm còn tùy vào không gian di?n tích phòng.

Tuy nhiên v? trí treo dèn nên tránh các v? trí sinh ho?t thu?ng xuyên c?a các thành viên trong gia dình ít ng?i lâu, nên treo dèn t?i di?m d?t bàn trong phòng khách, bàn an.

Đèn Chùm 3 Bóng

T?i Phú M? An chuyên cung c?p các m?u dèn chùm cho nhà hàng, quán cà phê và dèn h?t tu?ng, ?p tu?ng.. d?c dáo, sang tr?ng t?o nét d?p riêng, hài hòa d?p mang t?o nên m?t v? d?p t?ng th? t? ngoài và trong cho ngôi nhà thêm ph?n ?m cúng, sang tr?ng.