Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Chùm 6 Bóng

Đèn chùm 6 bóng đẹp giá rẻ tại Hà Nội

Đèn Chùm 6 Bóng

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn chùm 1 t?ng lo?i 6 bóng


Ðèn chùm trang trí n?i th?t lo?i 1 t?ng 6 bóng Phú M? An v?i thi?t k? c? di?n d?c dáo Châu Âu s? dem l?i s? sang tr?ng, d?ng c?p b?n d?p phù h?p v?i m?i không gian n?i th?t.

Ðèn chùm 6 bóng d?u thi?t k? d?a theo phong cách ki?n trúc Pháp v?a mang phong cách c? di?n v?a hi?n d?i.

Đèn Chùm 6 Bóng

Chùm n?n g? 6 bóng có hình dáng nh?ng ng?n n?n mang l?i ánh sáng lung linh t?o nét d?p trang nhã lãng m?n cho không gian  can phòng. S? d?ng dèn trang trí cho nhà hàng, khách s?n, n?i th?t c? di?n…

Đèn Chùm 6 Bóng

Ðèn chùm Ly 6 bóng v?i ch?t li?u khung h?p kim m? d?ng c? k?t h?p 6 ly g? m? vàng t?o nên s? d?c dáo riêng bi?t mang d?n lu?ng ánh sáng t?a qua d?u m?t, dèn thích h?p trang trí t?i nh?ng không gian n?i th?t c? di?n.

Đèn Chùm 6 Bóng