Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Chùm Tạo Sự Sang Trọng Cho Ngôi Nhà Tân Cổ Điển Màu Sáng

Đèn Chùm Tạo Sự Sang Trọng Cho Ngôi Nhà Tân Cổ Điển Màu Sáng

2/3/2015 2:24:03 PM
Đèn chùm cao cấp là loại đèn mang lại sự sang trọng, lung linh cho ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển màu sáng. Mỗi loại đèn chùm sẽ phù hợp với mỗi phòng khác nhau trong nhà. Vậy chung ta cùng đi phám phá từng phòng khi kết hợp với đèn chùm nhé.

Ngày xua ? Châu Âu các ki?n trúc su thi?t k? nh?ng ngôi bi?t th?, cung di?n thu?ng b? trí dèn chùm c? di?n vào các phòng khách d? t?o ra m?t không gian sang tr?ng, lung linh và d?c dáo. Ngày nay, dèn chùm c? dã du?c phát tri?n thành v?i nh?ng ki?u dáng khác nhau và trang trí trong nh?ng không gian khác nhau mang l?i v? d?p l?ng l?y cho ngôi nhà tân c? di?n nói riêng và các phong cách khác nói chung. Du?i dây là m?t s? m?u dèn chùm du?c dua vào nh?ng không gian phòng khác nhau c?a ngôi nhà tân c? di?n.

Ngôi nhà v?i phòng khách mang phong cách tân c? di?n, gam màu kem nâu trang nh? nhà, không gian trong phòng r?ng r?i, v?i b? gh? sô fa cùng màu cùng cách b? trí dèn chùm b?ng d?ng k?t h?p v?i dèn bàn có ch?p màu vàng kem t?t c? t?o nên m?t không gian phòng khách ?m áp, nhung cung r?t sang tr?ng, d?ng c?p.

dèn chùm phòng khách,dèn chùm b?ng d?ng

Ðèn chùm bang d?ng cho phòng khách c?a Phú M? An

Ngôi nhà v?i phòng an du?c thiêt k? theo phong cách tân c? di?n v?i gam màu tr?ng, sàn nhà du?c lát b?ng g? s? làm cho b? bàn gh? an màu tr?ng n?i lên th?t l?ng l?y, v?i cách b? trí dèn trang trí nhu dèn chùm hi?n d?i ? gi?a k?t h?p v?i các dèn âm tr?n t?o nên m?t không gian phòng an lung linh, sang tr?ng di?m tô b?i nh?ng bình hoa và c?c ri?u màu d? càng làm n?i b?t cho phòng an.

dèn chùm phòng an,dèn chùm hi?n d?i

Ðèn Chùm hi?n d?i cho phòng an c?a Phú M? An

Ngôi nhà v?i Phòng ng? mang phong cách c? di?n v?i màu tr?ng tinh khôi, không gian r?ng r?i, k?t h?p v?i dèn chùm cao c?p màu tr?ng pha lê t?o nên m?t không gian phòng ng? huy?n ?o, tho m?ng và dua b?n vào gi?c ng? nh? nhà.

dèn chùm phòng ng?,dèn chùm cao c?p

Ðèn chùm cao c?p v?i không gian phòng ng?

Qua nh?ng m?u b? trí dèn chùm cho ngôi nhà tân c? di?n c?a Phú M? An thì b?n d?c cung dã bi?t cách b? trí dèn chùm sao cho phù h?p v?i t?ng không gian c?a ngôi nhà tân c? di?n.

Các tin khác