Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí phòng khách làm nổi bật cá tính của gia chủ

Đèn Trang Trí Phòng Khách Làm Nổi Bật Cá Tính Của Gia Chủ

2/1/2015 9:47:21 PM
Phong khách là bộ mặt và tình cảm của gia chủ dành cho các vị khách quý khi tới chơi nhà, cách trang trí cũng như bố trí đèn chiếu sáng sao cho nổi bật được cá tính của gia chủ là điều không phải ai cũng làm được. Sau đây Phú Mỹ An xin đưa ra một số điểm lưu ý về cách dùng đèn trang trí để làm nổi bật được cá tính gia chủ.

 

Phong khách là b? m?t và tình c?m c?a gia ch? dành cho các v? khách quý khi t?i choi nhà. Khách d?n nhà ch? c?n nhìn không khí phòng khách là s? bi?t ch? nhà có s? thích gì, theo phong cách nào, do v?y trang trí cho phòng khách r?t quan tr?ng, nh?t là cách b? trí dèn chi?u sáng  b?i vì ánh sáng là cái h?n c?a can phòng. Sau dây    Phú M? An xin dua ra m?t s? di?m luu ý v? cách dùng  dèn trang trí d? làm n?i b?t du?c cá tính gia ch?.

1, Phong cách truy?n th?ng.

Phòng khách c?a b?n trang trí theo phong cách truy?n th?ng, các d? trang trí trong phòng khách d?u làm trên ch?t li?u g? nhu sàn nhà, bàn gh?, k? trang trí… màu son trong phong nh? nhàng, ?m áp t?o nên m?t không gian ?m cúng, g?n g?i. N?u b?n treo m?t chi?c    dèn chùm g? vào chính gi?a phòng khách thì s? làm tang thêm nét truy?n th?ng cho can phòng

 

dèn trang trí phòng khách

Ðèn trang trí phong khách v?i phong cách truy?n th?ng

2, Phong cách hi?n d?i

Phong khách c?a b?n b? trí theo phong cách hi?n d?i, các d? trang trí trong phòng khách d?u t?o nên nét kh?e kh?n, d?t khoát nhu ki?u dáng toàn là hinhg kh?i, vuông v?n, không u?n lu?n, m?y s?c da d?ng không gò bó. V?i phong cách trang trí này thì b?n nên dùng dùng các lo?i dèn có ki?u dáng d?c dáo nhu chi?c     dèn cây inox, dèn chùm d?c dáo làm t? inox k?t h?p v?i pha lê t?o nên nét t?ng th? nang d?ng, tuoi mát, d?y s?c s?ng.

 

dèn trang trí phòng khách

Ðèn trang trí phong khách v?i phong cách hi?n d?i

3, Phong cách tân c? di?n

Phòng khách c?a b?n trang trí theo phong cách tân c? di?n, v?i các d? trang trí nhu gh? sô fa cao c?p, có c? b?p s?i,các du?ng nét hoa van mang d?m nét châu Âu, gam màu ch? d?o là màu d? s?m và màu vàng th?m thì b?n nên dùng các lo?i dèn trang trí có màu s?c sáng nhu:   dèn tuong có ch?p màu tr?ng, dèn chùm hinh n?n  pha lê s? t?o du?c s? tuong ph?n nhung g?n k?t, sang tr?ng cho can phòng

 

.dèn trang trí phòng khách

Ðèn trang trí v?i phong cách tân c? di?n

Trên dây lá cách dùng dèn trang trí phù h?p v?i t?ng lo?i phong cách mà b?n mu?n hu?ng d?n.

Các tin khác