Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí tạo sự duyên dáng cho ban công

Đèn trang trí tạo sự duyên dáng cho ban công

1/30/2015 9:57:38 PM
Bạn muốn ngôi nhà của mình gần gủi với thiên nhiên hơn thì ban công tầng thượng chính là khu vườn nhỏ . Chỉ cần một chút sáng tạo cùng với các chậu cây cạnh cộng với cách bố trí đèn trang trí hợp lý thì bạn đã biến ban công thành một khu vườn nhỏ nhân tao. Phú Mỹ An mách nhỏ cho bạn nhe.
 
? các ngôi nhà thành ph? hi?n có m?t khu vu?n t? nhiên r?t ít, nên gia ch? thuong dung ban công t?o ra cho ngôi nhà m?t khu vu?n nhân t?o d? các thành viên trong gia dình ng?i u?ng trà thu?ng th?c c?nh d?p v? dem. Trang trí cho khu vu?n ngoài vi?c b? trí các ch?u c?nh, d?t các d? v?t trang trí h?p lý thì vi?c phân b?   dèn trang trí d? chi?u sáng là r?t quan tr?ng. 
dèn trang trí sân vu?n,dèn trang trí
Ðèn trang trí sân vuong Phú M? An
 
Ðèn dùng cho khu vu?n trên ban công cung gi?ng nhu   dèn trang trí n?i th?t ph?i v?a d?m b?o du?c ánh sáng l?i v?a t?o du?c nh?ng hi?u ?ng ánh sáng d? tang s?c s?ng cho khu vu?n.
Khu vu?n trên ban công thu?ng có di?n tích nh? nên d?t ít cây c?nh, cây không nên to, và di?m tô các châu hoa nh? d?t trên n?n và treo trên các lan can ban công  d? cho khu vu?n thêm t? nhiên. 
 
Ban công là noi tu h?p ngoài tr?i c?a các thành viên trong gia dình và b?n bè nên d?t m?t b? bàn gh? nh? có màu s?c sáng, ? gi?a bàn d?t m?t bình hoa nh? k?t h?p v?i treo  dèn th? chi?u xu?ng gi?a bàn v?i d? cao v?a ph?i s? du?c di?m nh?n cho khu vu?n.
den th?,dèn th? 4 bóng,dèn th?n g?
                                                                Ðèn th? g? 5 bóng Phú M? An
 
Bên c?nh dó gia ch? nên d?t các  dèn philips có ánh sáng tr?ng vào các ch?u hoa, cây c?nh s? làm cho khu vu?n càng lung linh trong dêm. Nhung vi?c b? trí dèn philips là v?a ph?i, phù h?p m?i t?o du?c hi?u ?ng ánh sáng cho khu vu?n. 
 
Bên ngoài c?a di lên ban công gia ch? nên d?t hai chiêc  dèn treo tu?ng g? v?i ánh sáng nh? s? làm cho không gian khu vu?n thêm ?m áp, thân thi?n hon.
N?n c?a khu vu?n trông c? nhân t?o d?t nh?ng viên g?ch tr?ng t?o l?i di s? làm cho khu vu?n thêm d?p và tho m?ng.
dèn treo tuong,dèn treo tu?ng g?
                                                           Ðèn treo tu?ng Phú M? An
 
Phú M? An mong r?ng s? mang l?i cho b?n cách t?o nét duyên cho khu vu?n v?i dèn trang trí.

Các tin khác