Hình thức bảo hành sản phẩm , hàng hóa như thế nào? »

Hình thức bảo hành sản phẩm, hàng hóa như thế nào?

Hàng hóa sản phẩm chính hãng của Phumyan đều được bảo hành miễn phí như sau:

1- Với những mặt hàng đèn nội thất không bao gồm bóng đèn bảo hành 12 tháng . (Xem chi tiết tại đây)

2- Với những mặt hàng đồng hồ được bảo hành 3 năm .(Xem chi tiết tại đây)

3- Với những mặt hàng đồ chơi thì tùy thuộc vào sản phẩm .(Xem chi tiết tại đây)

4- Với những mặt hàng tranh , tượng , phù điêu thì hình thức bảo hành tùy thuộc vào từng loại sản phẩm .(Xem chi tiết tại đây)

Các bài viết khác