Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Nên Chọn Đèn Trang Trí Theo Phong Thủy

Nên Chọn Đèn Trang Trí Theo Phong Thủy

2/3/2015 10:48:08 PM
Cách chon đèn trang trí theo phong thủy mang lại vận may cho gia chủ. Như bạn đã biết cách chọn đèn thế nào là hợp phong thủy với mình chưa? Phú Mỹ An xin giúp bạn cách chọn đèn trang trí sao cho hợp phong thủy để mang lại vận khí tốt cho ngôi nhà của bạn.
 
 
Theo phong th?y cách b? trí các v?t d?ng trong nhà vô cùng quan tr?ng, nó kích ho?t du?c nang lu?ng t?t, tr?n áp khí x?u cho gia tr?ch, mang d?n nh?ng may m?n cho gia ch?. 
Trong s? các v?t d?ng trang trí cho can nhà thì dèn là m?t y?u t? r?t quan tr?ng trong phong th?y, dèn mang hành h?a nên có th? kích thích vu?ng khí cho gia ch?. Ch?n dèn trang trí trong nhà có nh?ng nguyên t?c co b?n d? h?p phong th?y:
 
dèn phong th?y
 

1. Ch?n theo hu?ng giao ti?p

 
Tùy vào nhu c?u giao ti?p c?a ch? nhân ngôi nhà mà có cách ch?n dèn sao cho phù h?p.
 
Ví d?: Phòng ng? là noi riêng tu thì nên ch?n nh?ng dèn mang màu s?c, ánh sáng d?u nh? d? mang l?i s? ?m áp, tho?i mái cho ch? nhân, nh?ng lo?i dèn phù h?p là: dèn d? bàn phòng ng?, dèn th?.
Phòng khách là noi t? t?p nhi?u ngu?i thì nên dùng nh?ng dèn có ánh sáng m?nh mang l?i nét sang tr?ng và n?i b?t cho can phòng. Lo?i dèn phù h?p: dèn chùm sang tr?ng.

 

2. Ch?n theo hu?ng phuong v?

 
Hu?ng phuong v? cách tính toán d? b? trí dèn so v?i ch? th? xem xét.
 
Ví d?: phòng khách thì ch? d?t bàn là ch? th? còn các v? trí trái-ph?i-trên-du?i là phuong v? tuong ?ng. ? ch? d?t bàn là noi t? t?p nhi?u ngu?i nên ch?n m?t dèn chùm d?t ? trên v?i ki?u dáng phù h?p v?i phong cách c?a gia ch?. Còn các v? trí xung quanh nên d?t các dèn trang trí có ánh sáng y?u hon ánh sáng c?a dèn chùm nhu dèn tu?ng chi?u vào bu?c tranh, dèn c?t d? chi?u sáng m?t góc nh?…
 

3. Ch?n theo b?i c?nh s? d?ng

 
Tùy vào t?ng ki?u dáng ngôi nhà d? b? trí dèn sao cho phù h?p.
 
Ví d?: Ngôi nhà có thi?t k? bình thu?ng không c?u k?, không nhi?u góc c?nh thì nên ch?n nh?ng dèn trang trí có thi?t k? don gi?n nhu dèn th? g?, không có mui nh?n, ít góc c?nh thì s? t?o du?c s? hài hòa và ánh sáng  v?a d? không làm chói m?t khi v?a bu?c vào.
 

4. Ch?n theo ngu hành

 
Ch?n màu ánh sáng cho dèn theo các màu s?c trong ngu hành. Màu s?c trong phòng cung c?n tuong sinh d? tang vu?ng khí cho gia ch?. Màu trong ngu hành: màu d?(h?a), màu tr?ng(th?y), màu xanh(m?c), màu nâu(th?), màu vàng(kim).
 
Ví d? : Gia ch? là m?nh kim(vàng) thì màu nâu (th?) thì trong nhà màu ch? d?o là màu nâu, cam s? phù h?p v?i gia ch?. Nên ch?n dèn có hình dáng m?m m?i, u?n lu?n, tròn nhu dèn bàn g?
Trên dây là cách ch?n dèn sao cho h?p phong th?y. Hãy d?n v?i Phú M? An b?n s? tìm th?y t?t c? các lo?i dèn v?i nhi?u ki?u dáng và ch?ng lo?i phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n.
 

Các tin khác