Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

PHÒNG TẮM ĐẸP VÀ SANG TRỌNG VỚI ĐÈN TRANG TRÍ

Phòng tắm đẹp và sang trọng với đèn trang trí

3/3/2015 9:08:51 AM
Phòng tắm là một phòng có diện tích nhỏ hơn các phòng trong một căn nhà nhưng không vì thế mà không được trang trí cẩn thận, nhất là cách bố trí đèn trang trí. Phú Mỹ An xin giới thiệu bạn cách bố trí đèn trong phòng tắm sao cho đẹp mắt và thêm phần sang trọng

Trong th?i bu?i kinh t? ngày càng phát tri?n, vi?c xây m?t ngôi nhà không ch? don thu?n là xây d? ? mà nó còn th? hi?n d?ng c?p, phong cách c?a gia ch? v?i m?i b?n bè, m?i ngu?i trong xã h?i nên gia ch? r?t chú tr?ng d?n ki?n trúc và n?i th?t d? trang trí ngôi nhà.

dèn trang trí phòng t?m, dèn tuong phòng t?m

Ðèn tuong phong t?m Phú M? An

Bên c?nh trang trí t? m? cho nh?ng can phòng quan tr?ng nhu phòng khách, phòng b?p, phòng ng? thì phòng t?m cung du?c gia ch? cham chút không kém. Y?u t?   dèn trang trí là linh h?n cho phòng t?m b?i vì phòng t?m du?c b? trí nh?ng ch? kín và không gian thoáng ít.V?y dèn trang trí trong nhà t?m nên thi?t k?t nhu th? nào d? mang l?i cho v? d?p cho nhà t?m?

dèn tu?ng phòng t?m, dèn trang trí phòng t?m

Ðèn tuong phong t?m Phú M? An

Ánh sáng cho nhà t?m thu?ng tuoi sáng, m?m m?i và có tác d?ng ch?ng ?m và r? nên dèn trang trí ph?i nên dùng nh?ng dèn có s?i d?t cao. Nên s? d?ng    dèn tu?ng b? trí ? rèm c?a hay b?c tu?ng th?ng d?ng d? tránh bóng ph?n chi?u lên c?a s?.

Không nên dùng dèn chùm, dèn th? có ch?p d?t ? d?u b?n t?m có hoi nhu v?y s? d? làm cho bóng dèn b? ?m và d? h?ng. 

dèn chùm 1 t?ng, dèn chùm phòng t?m, dèn trang trí phòng t?m

Ðèn chùm 1 t?ng Phú M? An

N?u không gian phong t?m r?ng và cao thì nên l?p  dèn chùm 1 t?ng ho?c dèn th?, dèn ?p tr?n và l?p cao so v?i m?t sàn nhà t?m

Qua bài vi?t này Phú M? An mong r?ng b?n s? có cách b? trí dèn cho phong t?m h?p lý, d?p m?t.

Các tin khác