Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn tường 0149

Đèn hạt thóc

Mã sản phẩm:01-49- Còn hàng

Giá bán:270.000đ256.500đ5% GIẢM

Kích thước: (Cao)25-(Rộng)10-(Sâu)16 (cm)

Hãng sản xuất: Phú Mỹ An

Chất liệu: gỗ , thuỷ tinh

Màu sắc: Nâu hạt dẻ

Số bóng: 1 bóng

Cỡ đui: E27

NHẬP THÔNG TIN - NHẬN MÃ GIẢM GIÁ

Chú ý:Lỗi kỹ thuật, có thể bạn không nhận được mã, vui lòng liên hệ 084-67-66-668 để được hỗ trợ.

Đề xuất kết hợp
Sản phẩm khác
Có thể bạn quan tâm
đèn bàn kiểu Nhật

đèn bàn kiểu Nhật

Giá :750.000 đ

Đèn bàn ăn Vuông

Đèn bàn ăn Vuông

1.490.000 đ1.415.500 đ (-5%)

đèn bàn ăn kiểu Ý

đèn bàn ăn kiểu Ý

1.680.000 đ1.596.000 đ (-5%)

Vận chuyển miễn phí

đèn bàn ăn honkon

đèn bàn ăn honkon

1.450.000 đ1.305.000 đ (-10%)

Đèn bàn dầu cổ

Đèn bàn dầu cổ

Giá :970.000 đ

Đèn bàn Sư tử

Đèn bàn Sư tử

Giá :830.000 đ

Đèn bàn Dê

Đèn bàn Dê

Giá :870.000 đ

Đèn bàn con tiện

Đèn bàn con tiện

Giá :320.000 đ

Đèn bàn vuông

Đèn bàn vuông

Giá :980.000 đ

Đèn bàn gốm chân sắt

Đèn bàn gốm chân sắt

920.000 đ855.600 đ (-7%)

Đèn tường thả đơn Nhật

Đèn tường thả đơn Nhật

395.000 đ375.250 đ (-5%)

Vận chuyển miễn phí

Đèn chuông kiểu Tây ban nha

Đèn chuông kiểu Tây ban nha

425.000 đ403.750 đ (-5%)

Đèn đuốc gỗ

Đèn đuốc gỗ

Giá :395.000 đ

Thông tin liên hệ

       ĐIện thoại tư vấn 24/7

( 024) 39969966 - (024) 3625.4334

       Kỹ thuật Mr Vượng

          0846766668

      Kinh doanh Mrs Kiều My :

            0916566668

Liên hệ zaloLiên hệ facebook

  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét và góp ý của khách hàng
  • Hướng dẫn mua hàng

<p> &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Ð&amp;egrave;n h?t th&amp;oacute;c:&lt;/strong&gt; du?c thi?t k? v&amp;agrave; s?n xu?t t?i c&amp;ocirc;ng ty Ph&amp;uacute; M? An, du?c l&amp;agrave;m t? ch?t li?u t?t, c&amp;oacute; ki?u d&amp;aacute;ng d?c d&amp;aacute;o h&amp;igrave;nh h?t th&amp;oacute;c, th&amp;iacute;ch h?p cho m?i gia d&amp;igrave;nh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Ð&amp;egrave;n h?t th&amp;oacute;c c&amp;oacute; th? trang tr&amp;iacute; ph&amp;ograve;ng kh&amp;aacute;ch l&amp;agrave; &lt;a href=&quot;https://phumyan.com/den-treo-tuong/131.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;d&amp;egrave;n treo tu?ng&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;trang tr&amp;iacute; ph&amp;ograve;ng ng?, ph&amp;ograve;ng h?i ngh? v&amp;agrave; dem l?i v? d?p don cho can ph&amp;ograve;ng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; S?n ph?m b?o h&amp;agrave;nh 1 nam.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;a href=&quot;https://phumyan.com/&quot;&gt;&lt;b&gt;Ph&amp;uacute; M? An&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; du?c th&amp;agrave;nh l?p v&amp;agrave;o nam 1997 x&amp;acirc;y d?ng di l&amp;ecirc;n theo thay d?i c?a n?n kinh t?. Hi?n nay Ph&amp;uacute; M? An d&amp;atilde; tr? th&amp;agrave;nh m?t t? ch?c l?n m?nh chuy&amp;ecirc;n s?n xu?t v&amp;agrave; thi?t k? d&amp;egrave;n trang tr&amp;iacute; trong d&amp;oacute; th? m?nh l&amp;agrave; &lt;a href=&quot;https://phumyan.com/den-trang-tri-noi-that-ha-noi-gia-re/61.html&quot;&gt;&lt;b&gt;d&amp;egrave;n trang tr&amp;iacute; g?&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; ch?a d?ng thuong hi?u Vi?t Nam v?i ch?t li?u g? v&amp;agrave; d&amp;atilde; du?c ngu?i ti&amp;ecirc;u d&amp;ugrave;ng tin tu?ng.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; L&amp;agrave; m?t doanh nghi?p chuy&amp;ecirc;n thi?t k? d&amp;egrave;n trang tr&amp;iacute; h&amp;agrave;ng d?u hi?n nay tr&amp;ecirc;n nhi?u ch?t li?u nhu &lt;b&gt;g?&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;d?ng&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;inox&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;s?t&lt;/b&gt;&amp;hellip;v?i nh?ng m?u &lt;b&gt;d&amp;egrave;n trang tr&amp;iacute;&lt;/b&gt; dang d?ng v? ch?ng lo?i v&amp;agrave; ki?u d&amp;aacute;ng nhu &lt;a href=&quot;https://phumyan.com/den-trang-tri-treo-tuong-gia-re/95.html&quot;&gt;&lt;i&gt;d&amp;egrave;n tu?ng&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://phumyan.com/den-ban-trang-tri-dep-ha-noi/101.html&quot;&gt;&lt;i&gt;d&amp;egrave;n b&amp;agrave;n trang tr&amp;iacute;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://phumyan.com/den-cay-trang-tri-noi-that-gia-re/98.html&quot;&gt;&lt;i&gt;d&amp;egrave;n c&amp;acirc;y trang tr&amp;iacute;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&amp;hellip;.v?i d?i ngu th? thi?t k? gi?i, s&amp;aacute;ng t?o c&amp;oacute; c&amp;aacute;c nam kinh nghi?m s? l&amp;agrave;m th?a m&amp;atilde;n m?i nhu c?u c?a qu&amp;yacute; kh&amp;aacute;ch khi d?n v?i &lt;i&gt;Ph&amp;uacute; M? An&lt;/i&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Ph&amp;uacute; M? An&lt;/b&gt; lu&amp;ocirc;n mu?n ch?a v? d?p d?n ng&amp;ocirc;i nh&amp;agrave; c?a b?n.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>

Mục góp ý (để sản phẩm Việt của chúng ta ngày được đẹp hoàn thiện hơn xin quý khách đánh giá cho ý kiến đóng góp)

Họ và tên*

Email*

Nhận xét :

Hướng dẫn mua hàng