Zalo QRCode  Tư vấn khách hàng084-588-3456

Sản phẩm đã xem

Tôi có thể thấy mức giá cuối cùng cho một sản phẩm ở đâu?

Tôi có thể thấy mức giá cuối cùng cho một sản phẩm ở đâu?

 

Để xem giá cuối cùng của mua hàng của bạn, bao gồm thuế và các phí tiềm năng:

  1. Thêm tất cả các mục mà bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
  2. Nhấp vào giỏ hàng ở góc trên bên phải của bất kỳ trang nào.
  3. Nhập vùng của bạn / mã bưu chính để tính toán bất kỳ vận chuyển, xử lý các nhiệm vụ, và thuế có thể áp dụng. tổng số tiền cần thanh toán của bạn sẽ được hiển thị ngay phía trên nút kiểm tra.

 

Các bài viết khác