Zalo QRCode  Tư vấn khách hàng084-588-3456

Sản phẩm đã xem

Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân trong TK của tôi?

Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân trong TK của tôi?

Để thay đổi thông tin cá nhân trong tài khoản bạn làm như sau:

- Bạn đăng nhập vào hệ thống.

- Nhập chọn Thông tin cá nhân trên phần Tài khoản

ttcn

- Điền các thông tin mới cần thay đổi và nhấn nút Cập nhật thông tin

cntt

Thông tin của bạn sẽ được thay đổi

Các bài viết khác