Zalo QRCode  Tư vấn khách hàng084-588-3456

Sản phẩm đã xem

Làm thế nào để tôi thay đổi email hoặc mật khẩu trên tài khoản của tôi?

Làm thế nào để tôi thay đổi mật khẩu trên tài khoản của tôi?

Để thay đổi mật khẩu bạn làm như sau:

 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản

- Bước 2: Di chuột đến Tài khoản nhấp chọn Thông tin cá nhân.

thay mk

- Bảng thông tin cá nhân hiện ra. Bạn đánh dấu vào ô Thay đổi mật khẩu

tmk

Bước 3: Bạn điền thông tin Mật khẩu cũ ( là mật khẩu bạn đang dùng ), Mật khẩu mới bạn muốn dùng vào ô Xác nhận mật khẩu bạn điền lại mật khẩu mới một lần nữa. và cuối cùng nhấn nút Đổi mật khẩu.

 

Các bài viết khác