Zalo QRCode  Tư vấn khách hàng084-588-3456

Sản phẩm đã xem

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Á Châu

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking của ngân hàng Á Châu

 

A.ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN

  • Để tham gia giao dịch trên ACB Online, quý khách đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất của ACB đăng ký dịch vụ:
  • Bước 1: Mở tài khoản tiền gửi thanh toán (nếu là khách hàng mới, chưa có tài khoản tại ACB)
  • Bước 2: Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ ACB Online.

B. HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

Bước 1: Đăng ký tài khoản thụ hưởng trong hệ thống ACB

Từ trang chủ ACB Online, khách hàng chọn Menu: 

Đăng ký TK thụ hưởng\ TK thụ hưởng trong ACB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Việc đăng ký chỉ có ý nghĩa làm nhanh chóng quá trình soạn lệnh chuyển khoản.

Nhấp chọn “Đăng ký” để đăng ký tài khoản.

 

 

Nhập vào số tài khoản ghi có (Tài khoản cá nhân hoặc tổ chức). Sau đó chọn “Đăng ký” để hoàn tất việc đăng ký. Số tài khoản này thuộc hệ thống ACB, chương trình sẽ tự động kiểm tra sự tồn tại của tài khoản.

 

+ Nếu tài khoản tồn tại, ACB Online sẽ lưu số tài khoản vào danh sách các tài khoản thụ hưởng đã đăng ký (Hình 18)

+ Nếu số tài khoản nhập không nằm trong hệ thống ACB, chương trình sẽ thông báo: “Tài khoản ghi có không tồn tại.”

 

Để thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản, nhấp chọn “Sửa”.

 

   

Nhấp chọn “Ngưng hoạt động”, tài khoản từ trạng thái “đang hoạt động” sẽ chuyển sang trạng thái “ngưng hoạt động”, và ngược lại.

 

Bước 2: Thực hiện giao dịch chuyển khoản trong hệ thống ACB

 

Từ trang chủ ACB Online, khách hàng chọn: Menu: 

 

 

Chuyển khoản, chuyển tiền  Chuyển khoản trong ACB

 

Chú thích màn hình nhập liệu trên đây:

(1): Chọn tài khoản ghi nợ từ danh sách tài khoản ghi nợ khách hàng đã đăng ký trước.

(2): Chọn tài khoản ghi có (tài khoản thụ hưởng trong ACB) từ danh sách đã có sẵn (do khách hàng tạo trước đó) hoặc nhập trực tiếp số tài khoản mà không cần đăng ký.Bạn nhập STK: 75129059 (là tài khoản của hệ thống Bảo Kim).

 

Lưu ý: Các số tài khoản nhập trực tiếp không qua kiểm tra tình trạng hoạt động của tài khoản. Do đó, các tài khoản có trạng thái “Ngưng hoạt động” trong danh sách các tài khoản thụ hưởng do khách hàng tạo vẫn thực hiện được.

 

(3): Nhập số tiền cần chuyển

(4): Khách hàng có quyền chọn chuyển khoản ngay hoặc chỉ định ngày chuyển khoản sau.

(5): Nhập nội dung chuyển tiền (Vui lòng không bỏ dấu).bạn hãy ghi đầy đủ nội dung ”Tài khoản abc@gmail.com,SDT chính:09xxxxxxx nap tien ”(trong đó email và số điện thoại  của bạn đã được  đăng ký tại  Bảo Kim).

 

Sau khi hoàn thành nhập liệu, nhấp chọn “Đồng ý” để chuyển sang trang xác nhận nội dung chuyển khoản.

 

Lưu ý:

− Giao dịch thành công là giao dịch có xác nhận bằng các phương thức OTP, mã PIN Smartcard (nếu khách hàng sử dụng phương thức xác thực Smartcard) hoặc chữ ký điện tử (nếu khách hàng sử dụng phương thức xác thực chứng thư điện tử)

Với phương thức chứng thư điện tử, trong quá trình “Ký xác nhận” nếu xuất hiện bảng thông báo về vấn đề bảo mật như bên dưới, khách hàng nhấp chọn Yes để hoàn tất giao dịch.

Các bài viết khác